15. Mjesni odbor Sveta Klara

Sjedište: Zagreb, Mrkšina ulica 40a;
telefon: 657 06 25
e-pošta: mo_sveta.klara@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb. 
 

Površina: 550,04 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 9.560