15. Mjesni odbor Sveta Klara

Sjedište: Mrkšina 40a
Telefon: 01/6570625
E-mail: mo_sveta.klara@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad,Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb.


Površina: 468ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 11.097
 


Pravila Mjesnog odbora Sveta Klara (Izmjene: 12. srpnja 2018.)

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Ivanković Vedran
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Sveta Klara predsjednik
Iličić Ivan
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Sveta Klara potpredsjednik
Bauman Vidić Kosana
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Sveta Klara član
Kirić Nenad
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Sveta Klara član
Paljug Petra
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Sveta Klara član
Perić Marinko
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
Sveta Klara član
Tomičić Nikolina
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Sveta Klara član
Trlaja Karmen
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Sveta Klara član
Volić Radić Sanja
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Sveta Klara član