13. Mjesni odbor Savski gaj

Sjedište: Remetinečka cesta 79
Telefon: 01/6550480
E-mail: mo_savski.gaj@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad,Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb.


Površina: 71,37ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 5.343
 


Pravila Mjesnog odbora Savski gaj (Izmjene: 23. srpnja 2018.)

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Skurjeni Krpan Rajka
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Savski gaj predsjednica
Rajković Tomislav
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Savski gaj potpredsjednik
Gašpert Ivan
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Savski gaj član
Grgić Ivan
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
Savski gaj član
Medić - Jović Snježana
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Savski gaj član
Vinković Josip
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Savski gaj član
Vladimir Luka
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Savski gaj član