13. Mjesni odbor Savski gaj

Sjedište: Zagreb, Remetinečka cesta 79;
telefon: 655 04 80
e-pošta: mo_savski.gaj@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb. 
 

Površina: 71,37 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 5.113