11. Mjesni odbor Odra

Sjedište: Odranska ulica 82
Telefon: 01/6261670
E-mail: mo_odra@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad,Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb.


Površina: 391,04ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 2.620
 


Pravila Mjesnog odbora Odra (Izmjene: 5. srpnja 2018.)

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Predović Jurica
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Odra predsjednik
Batarilo Ćerdić Ante
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Odra potpredsjednik
Bulić Zvonimir
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Odra član
Dedić Slaven
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Odra član
Vukušić Mahin Ana
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Odra član