10. Mjesni odbor Mala Mlaka

Sjedište: Malomlačka ulica 91
Telefon: 01/6262904
E-mail: mo_mala.mlaka@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad,Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb.


Površina: 575,71ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 591
 


Pravila Mjesnog odbora Mala Mlaka (Izmjene: 26. srpnja 2018.)

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Maravić Stjepan
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Mala Mlaka predsjednik
Oblić Mario
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Mala Mlaka potpredsjednik
Mateša Ivan
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Mala Mlaka član
Pisačić Miroslav
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Mala Mlaka član
Šopar Ivan
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Mala Mlaka član