10. Mjesni odbor Mala Mlaka

Sjedište: Mala Mlaka, Malomlačka ulica 91;
telefon: 626 29 04
e-pošta: mo_mala.mlaka@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb. 
 

Površina: 575,71 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 636