Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:

TONKO BOGOVAC, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

SVJETLANA LUGAR, potpredsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

KRISTIJAN CINDRIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
BRANKA ČIŽMEŠIJA - Vesna Škare Ožbolt, NL
MARKO DVORSKI - HDZ - HSLS - HSU
OLGICA GAVRILOVIĆ - SDP
SANDRA KAPETANOVIĆ BITIĆI - DP - Zelena lista
 (od listopada 2021. nezavisna članica Vijeća)
ISKRA MANDARIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DAVOR MATKOVIĆ - 365 Stranka rada i solidarnosti
MATEJ MIŠIĆ - SDP
VANJA MOJZEŠ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
RUŽICA PALIJAN - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ALENA ROSANDIĆ- VUJNOVIĆ -  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

ZVONIMIR RUKAVINA - DP - Zelena lista (od listopada 2021. nezavisni član Vijeća)
VJERAN ŠARIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
JADRANKA ŠLIPOGORMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
TIHOMIR VEDRIŠ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ANDREJ VIDATIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MILIVOJ VRBAN - HDZ - HSLS - HSU