Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
30. lipnja 2022. započinje mirovanje mandata izabranim članovima Vijeća Marku Dvorskom i Milivoju Vrbanu, od 1. srpnja 2022. u Vijeću ih zamjenjuju Antonio Pavlečić i Denis Magličić.
2. lipnja 2022. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Zvonimiru Rukavini, od 18. kolovoza 2022. u Vijeću ga zamjenjuje Milan Knežević.
15. rujna 2022. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Kristijanu Cindriću, od 19. rujna 2022. u Vijeću ga zamjenjuje Martina Hegedušić.
20. rujna 2022. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Aleni Rosandić - Vujnović, od 21. rujna 2022. u Vijeću je zamjenjuje Goran Šikić.
30. lipnja 2023. započinje mirovanje mandata izabranim članovima Vijeća Antonio Pavlečiću i Denis Magličiću, od 1. srpnja 2023. dužnost zamjenika članova vijećapočinju obnašati Kristijan Frida i Štefica Muhvić.

Članovi Vijeća su:

TONKO BOGOVAC, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
SVJETLANA LUGAR, potpredsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
BRANKA ČIŽMEŠIJA - Vesna Škare Ožbolt, NL
KRISTIJAN FRIDA - HDZ - HSLS - HSU
OLGICA GAVRILOVIĆ - SDP
MARTINA HEGEDUŠIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
SANDRA KAPETANOVIĆ BITIĆI - DP - Zelena lista  (od listopada 2021. nezavisna članica Vijeća)
MILAN KNEŽEVIĆ - DP - Zelena lista
ISKRA MANDARIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DAVOR MATKOVIĆ - 365 Stranka rada i solidarnosti 
(nezavisni član Vijeća)
MATEJ MIŠIĆ - SDP
VANJA MOJZEŠ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

ŠTEFICA MUHVIĆ - HDZ - HSLS - HSU
RUŽICA PALIJAN - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
VJERAN ŠARIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
GORAN ŠIKIĆ -  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
JADRANKA ŠLIPOGORMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
TIHOMIR VEDRIŠ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ANDREJ VIDATIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad