Osnovni podaci

Sjedište: Mjesni odbor Hrelić, Ulica svetog Mateja 9310020 Novi Zagreb
telefon: 6666 833 i 6666 830;
telefaks: ;
e-mail: novi-zagreb-istok@zagreb.hr


Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Nalazi se na južnom dijelu Grada Zagreba. Osim dijela prekosavskog područja naselja grad Zagreb obuhvaća i prigradska samostalna naselja Buzin i Veliko Polje. Na sjeveru, odnosno sjeverozapadu Sava je dijeli od gradskih četvrti Trnje i Peščenica – Žitnjak. Avenija Većeslava Holjevca odvaja je od Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad. Na jugoistoku graniči s gradom Velikom Goricom, odnosno Zagrebačkom županijom.


Površina

1654,33 ha (16,544 km2)


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 65.301 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 40,7 godina
- gustoća naseljenosti: 3.947 stanovnika/km2
- broj kućanstava: 24.592
- broj stanova: 25.977

 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 59.055 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 24.827
- broj stanova: 28.966


Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 55.898 stalnih stanovnika

 

Osnovna obilježja prostora i urbanitetaGradska četvrt Novi Zagreb – istok prostire se nizinskim ravničarskim krajem južno od rijeke Save. To je područje sve do šezdesetih godina prošloga stoljeća bilo izrazito ruralno, najvećim dijelom prekriveno pašnjacima, jarugama i barama. Tu su prebivali tek malobrojni stanovnici sela Buzin, Otok, Jakuševec i Hrelić.

Nakon gradnje Mosta slobode, 1959., započela je gradnja visokourbaniziranih naselja na tom području, najprije Zapruđa, zatim Utrina, Sopota, Travnog, Dugava, Središća i, najzad, Sloboštine. Izrastajući tijekom četrdeset godina u jednu od najurbaniziranijih gradskih četvrti, ovaj dio grada Zagreba istodobno, sve to vrijeme, nosi nimalo ugodan teret još uvijek jedinoga gradskog odlagališta komunalnog otpada.