5. Mjesni odbor Sloboština

Sjedište: Ulica Vladimira Varićaka 11
Telefon: 01/6641394
E-mail: mo_slobostina@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - istok,Ulica svetog Mateja 93, 10 020 Zagreb.


Površina: 93,52ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 5.100

 
Pravila Mjesnog odbora Sloboština

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Konjiković Darko
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Sloboština predsjednik
Jurčić Spasović Danica
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Sloboština potpredsjednica
Alagušić Marijana
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Sloboština član
Benko Josip
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Sloboština član
Blanuša Milorad
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Sloboština član
Crkvenac Glavinić Romana
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Sloboština član
Lulić Mandica
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Sloboština član