Naselja, ulice i trgovi
IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Dedovići (cijela) 1-11 2-24
Draganići (cijela) 1-27 2-34
Gomboševa ulica (dio)   26-36
Havidićeva ulica (cijela) 7-65 2-46
Hrelićka ulica (cijela) 1-73 2-98
Hrelićka zavrtnica (cijela) 1-17 4-10
Hrelićki prolaz (cijela) 1 2-4
Kauzlarićev prilaz (dio)   2
Kramarići (dio) 1-29  
Matunov odvojak (cijela) 1-7  
Matunova ulica (cijela) 1-37 2-28
Miškinina ulica (dio)   68-68A
Oreškovićeva ulica (dio)   8H
Sarajevska cesta (dio) 37-43F 52-68
Ulica Aladara Baranyai (cijela - bez kbr)    
Ulica Aleksandra Brdarića (dio)   2-34
Ulica Janka Holjca (cijela) 1-49 2-62
Ulica Josipa Seissla (cijela) 1-7 2-70
Ulica Jurja Denzlera (cijela) 27-79 26-72
Ulica Stjepana Planića (cijela) 1-23 4-10
Ulica Stjepana Podhorskog (cijela) 1-37 2-46
Ulica sv. Mateja (dio)   72-108B