3. Mjesni odbor Hrelić

Sjedište: Ulica sv. Mateja 93
Telefon:
E-mail: mo_hrelic@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - istok,Ulica svetog Mateja 93, 10 020 Zagreb.


Površina: 159,09ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 2.636
 


Pravila Mjesnog odbora Hrelić

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Plazonić Bogdan Miljenka
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Hrelić predsjednica
Panijan Zrinka
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Hrelić potpredsjednica
Havidić Marina
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
Hrelić član
Krpan Danijela
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Hrelić član
Zelić Ruža
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Hrelić član