2. Mjesni odbor Dugave

Sjedište: Ulica sv. Mateja 93
Telefon: 01/6684826
E-mail: mo_dugave@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - istok,Ulica svetog Mateja 93, 10 020 Zagreb.


Površina: 85,02ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 9.167
 


Pravila Mjesnog odbora Dugave

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu

Članovi Vijeća mjesnih odbora:

Ime i prezime Mjesni odbor Funkcija
Ptiček Berislav
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Dugave predsjednik
Petrinović Kruno
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Dugave potpredsjednik
Borovac Darko
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Dugave član
Grobelšek Ivan
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Dugave član
Josipović Josip
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Dugave član
Maurović Tomislav
NEZAVISNI ČLAN VIJEĆA
Dugave član
Pigac Oskar
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Dugave član
Rosandić - Vujnović Alena
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Dugave član
Stojaković Snežana
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Dugave član