Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Maksimir (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22).
Pravila Gradske četvrti Maksimir (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021., u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.

Članovi Vijeća gradskih četvrti:

Ime i prezime Gradska četvrt Funkcija
Jančić Svibor
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Maksimir predsjednik
Letinić Antonija
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Maksimir potpredsjednica
Bilić Neven
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Maksimir član
Brala Želimir
NEZAVISNI ČLAN VIJEĆA
Maksimir član
Ćurković Andrija
VESNA ŠKARE OŽBOLT - NEZAVISNA LISTA - VESNA ŠKARE OŽBOLT - NL
Maksimir član
Gačić Stanko
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Maksimir član
Grošev Kosjenka
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Maksimir član
Halgota Vladimir
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Maksimir član
Ivančić Pero
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Maksimir član
Kokotović Danijel
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Maksimir član
Lovrenčić Lana
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Maksimir član
Marić Vlado
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Maksimir član
Marušić Koraljka
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Maksimir član
Nonković Bojan
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Maksimir član
Rem Iva
MOST
Maksimir član
Članu Vijeća Martinu Šoli mirovanje mandata započinje 18. listopada 2022. te ga od tog dana u Vijeću zamjenjuje Iva Rem.