Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Maksimir (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 26. lipnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Zvonku Rutaru (NLSŠ – HSLS) i Zrinki Pivčević (HDZ – HDS) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Mirjana Frntić i Stipe Gale.
 
Članovi Vijeća su:
 

 • STANKO GAČIĆ, predsjednik
  HDZ – HDS
 
 • LIVIJA BUTUČI, potpredsjednica
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • MIRJANA FRNTIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
 • STIPE GALE
  HDZ –HDS
 
 • BERNARD HERCIGONJA
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • SVIBOR JANČIĆ
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 
 • ŽELJKO JURČEVIĆ
  HDZ – HDS
 
 • VLADO MARIĆ
  MOST (od 9. srpnja 2020. član Domovinskog pokreta Miroslava Škore)
 
 • KORALJKA MARUŠIĆ
  HDZ – HDS
 
 • MARICA MILČEC
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS
 
 • ZDENKA NINIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • RATIMIR OREŠKOVIĆ
  SDP - HNS
 
 • IVICA PALATINUŠ
  MGI - Zajedno
 
 • ANA ŠLOGAR
  SDP - HNS
   
   
 • JOZO TOMAS
  SDP - HNS