Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Maksimir (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
 

 
Članovi Vijeća su:
 

 • SVIBOR JANČIĆ, predsjednik
  MOŽEMO! - ZAGREB JE NAŠ! - NL - Zelena alternativa-ORaH - ZA GRAD
 • ANTONIJA LETINIĆ, potpredsjednica
  MOŽEMO! - ZAGREB JE NAŠ! - NL - Zelena alternativa-ORaH - ZA GRAD
 • NEVEN BILIĆ - MOŽEMO! - ZAGREB JE NAŠ! - NL - Zelena alternativa-ORaH - ZA GRAD
 • ŽELIMIR BRALA - MOŽEMO! - ZAGREB JE NAŠ! - NL - Zelena alternativa-ORaH - ZA GRAD
 • ANDRIJA ĆURKOVIĆ - Vesna Škare Ožbolt, NL
 • STANKO GAČIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • KOSJENKA GROŠEV - MOŽEMO! - ZAGREB JE NAŠ! - NL - Zelena alternativa-ORaH - ZA GRAD
 • VLADIMIR HALGOTA - MOŽEMO! - ZAGREB JE NAŠ! - NL - Zelena alternativa-ORaH - ZA GRAD
 • PERO IVANČIĆ - DP, Zelena lista
 • DANIJEL KOKOTOVIĆ - SDP
 • LANA LOVRENČIĆ - MOŽEMO! - ZAGREB JE NAŠ! - NL - Zelena alternativa-ORaH - ZA GRAD
 • VLADO MARIĆ - DP, Zelena lista
 • KORALJKA MARUŠIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • BOJAN NONKOVIĆ - MOŽEMO! - ZAGREB JE NAŠ! - NL - Zelena alternativa-ORaH - ZA GRAD
 • MARTIN ŠOLA - MOST