Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Maksimir u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Maksimir u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/21, 11/21, 13/21)