Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Maksimir u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Maksimir u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/23)