Osnovni podaci

Sjedište
Područni ured Gradske uprave Maksimir,
Petrova 116, 10000 Zagreb;

privremeno sjedište: Mjesni odbor Maksimirska naselja, IV. Maksimirsko naselje 29, telefon: 01/2322-760

telefon: 610 06 88 i 610 06 30;
telefaks: 610 06 32;
e-mail: maksimir@zagreb.hr

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Zauzima sjeveroistočni dio središnjega gradskog prostora. Graniči s gradskim četvrtima Donji grad i Gornji grad - Medveščak na zapadu, Podsljeme na sjeveru, Gornja i Donja Dubrava na istoku te Peščenica - Žitnjak na jugu.


Površina

1497,27 ha (14,973 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 49.750 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 41,8 godina
- gustoća naseljenosti: 3.647 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 18.396
- broj stanova: 21.306

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 48.902 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 19.098
- broj stanova: 24.525

Osnovna obilježja prostora i urbanitetaJužni, pretežito nizinski dio prostora Četvrti, što se pruža do Zvonimirove ulice na jugozapadu i Nove Branimirove, odnosno željezničke pruge na jugoistoku, visoko je urbaniziran i premrežen prometnicama koje sjeveroistočna gradska i prigradska područja povezuju s gradskim središtem. Prometne su okosnice toga prostora Maksimirska cesta, Zvonimirova i Petrova ulica u smjeru istok-zapad te Mandlova ulica, Avenija Gojka Šuška, Svetošimunska i Bukovačka cesta u smjeru sjever-jug.

Relativno široki i zasad neizgrađeni nizinski prostor što se pruža od obronaka Medvednice istočnom stranom maksimirske šume do predjela Ravnice otvara iznimno čist pogled na Medvednicu iz sama njezina podnožja i istodobno omogućuje stalno pritjecanje svježega gorskog zraka u gusto napučeni ravničarski dio grada.

Sjeverni dio Četvrti prostire se medvedničkim pobrđem na kojem se naseljeni dijelovi prostora isprepliću s ostacima nekada nepregledne šume.