Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Gornji grad – Medveščak (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.

Na 25. sjednici, 17. lipnja 2019., Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg predsjednika Luku Bogdana, koji je podnio ostavku te je na istoj sjednici izabran za potpredsjednika Vijeća umjesto Dijane Pečkaj Vuković, a koja je podnijela ostavku. Za novu predsjednicu Vijeća izabrana je Mirjana Džajo.
16. prosinca 2019. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Mislavu Hermanu, od 17. prosinca 2019. u Vijeću ga zamjenjuje Konrad Puškarić.
Konrad Puškarić 9. studenog 2020. prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća. Od 17. prosinca 2020. dužnost zamjenika člana Vijeća Mislava Hermana počinje vršiti Mira Radičević.

Članovi Vijeća su:

 • MIRJANA DŽAJO, predsjednica
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lisra – Reformisti
 
 • LUKA BOGDAN, potpredsjednik
  HDZ
   
 
 • NADA BOBAN
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS (od 14. veljače 2019. članica političke stranke "Demokrati")
 
 • DEJAN BOSAK
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
 
 • MARIJA GAZZARI
  SDP – HNS
   
 • TATJANA HOLJEVAC
  Lista grupe birača nositeljice liste Tatjane Holjevac
 
 • MARIJA MARINOVIĆ
  HDZ
 
 • NEVEN MARKOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lisra – Reformisti
 
 • MIREN MILOVIĆ
  SDP – HNS
 
 • TOMISLAV OREŠKI
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista – Reformisti
 
 • TIN PAŽUR
 • SDP - HNS
 
 • MIRA RADIČEVIĆ
 • HDZ
 
 • DIANA PEČKAJ VUKOVIĆ
 • NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
   
 • URŠA RAUKAR – GAMULIN (izabrana kao Neda Raukar - Gamulin) 
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
 
 • VLASTA TOTH
  Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad