Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća gradske četvrti Gornji grad – Medveščak (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.Članovi Vijeća su:

 • MILJENKA BULJEVIĆ, predsjednica
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • VEDRAN LOKOŠEK, potpredsjednik
  Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • LUKA BOGDAN - HDZ - HSLS - HSU
 • TRPIMIR GOLUŽA - MOST
 • NAIL HASANOVIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • KREŠIMIR MAJHEN - DP - Zelena lista
 • LUKA MARINOVIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • MIREN MILOVIĆ - SDP
 • DIANA PEČKAJ VUKOVIĆ - Vesna Škare Ožbolt- NL
 • ANICA PETRČIĆ - SDP
 • IGOR PIET REŠETNIKMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • URŠA RAUKAR GAMULINMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ANA MARIJA TOMAŠKOVIĆ Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • JURAJ ULAGA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • BRANKA ZLATKOV - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad