Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2021.
Neven Mikša je podnio ostavku na dužnost predsjednika Vijeća i 27. listopada 2022. je razriješen dužnosti. Istog dana, na 17. sjednici Vijeća, za predsjednika je izabran dotadašnji potpredsjednik Ilija Sliško, a za potpredsjednika Vijeća Luka Holjevac.
23. ožujka 2023. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Zvjezdani Žuglić, od 5. travnja 2023. u Vijeću je zamjenjuje Mereme Samahodaj Thaqi.
7. lipnja 2023. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Nevenu Mikši, od 12. lipnja 2023. u Vijeću ga zamjenjuje Dubravko Nekret Katić.
6. lipnja 2023. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Aniti Valjak, od 12. lipnja 2023. u Vijeću je zamjenjuje Dubravko Tomaić.
Izabranom članu Vijeća Ninoslavu Vranješu 6. lipnja 2023. prestaje mirovanje mandata i 12. lipnja počinje s obnašanjem dužnosti člana Vijeća. 6. lipnja 2023. Lazo Dodić prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.

Članovi Vijeća su:

 • ILIJA SLIŠKO, predsjednik
  "365 Stranka rada i solidarnosti" (od veljače 2022. nezavisni član Vijeća)
 • LUKA HOLJEVAC, potpredsjednik
  DP - Zelena lista
 • TIHANA BANKO - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • DARIO BUDAK - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • BERNARD BUDIMIR - MOST
 • ZDENKA ĐAKOVIĆ  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • ZDRAVKO FABIJANIĆ - Vesna Škare Ožbolt- NL 
 • HELENA KERETA  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • MARJANCA KOSTREVEC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • VELIBOR MEANDŽIJA  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • DOMAGOJ MLINARIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • DUBRAVKO NEKRET KATIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • INES OCVIRK - SDP
 • AVNI OSMANI - "365 Stranka rada i solidarnosti"
 • IVAN RADIĆ - DP - Zelena lista
 • MEREME SAMAHODAJ THAQI - "365 Stranka rada i solidarnosti"
 • DUBRAVKO TOMAIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • ROBERT TUKAČ - DP - Zelena lista
 • NINOSLAV VRANJEŠ - HDZ - HSLS - HSU