Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2021.
 

Članovi Vijeća su:

 • NEVEN MIKŠA, predsjednik
  HDZ - HSLS - HSU
 • ILIJA SLIŠKO, potpredsjednik
  "365 Stranka rada i solidarnosti"
 • TIHANA BANKO - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • DARIO BUDAK - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • BERNARD BUDIMIR - MOST
 • LAZO DODIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • ZDENKA ĐAKOVIĆ  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • ZDRAVKO FABIJANIĆ - Vesna Škare Ožbolt- NL
 • LUKA HOLJEVAC - DP - Zelena lista
 • HELENA KERETA  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • MARJANCA KOSTREVEC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • VELIBOR MEANDŽIJA  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • DOMAGOJ MLINARIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • INES OCVIRK - SDP
 • AVNI OSMANI - "365 Stranka rada i solidarnosti"
 • IVAN RADIĆ - DP - Zelena lista
 • ROBERT TUKAČ - DP - Zelena lista
 • ANITA VALJAK - HDZ - HSLS - HSU
 • ZVJEZDANA ŽUGLIĆ - "365 Stranka rada i solidarnosti"