Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 35/22).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2021.
Neven Mikša je podnio ostavku na dužnost predsjednika Vijeća i 27. listopada 2022. je razriješen dužnosti. Istog dana, na 17. sjednici Vijeća, za predsjednika je izabran dotadašnji potpredsjednik Ilija Sliško, a za potpredsjednika Vijeća Luka Holjevac.
23. ožujka 2023. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Zvjezdani Žuglić, od 5. travnja 2023. u Vijeću je zamjenjuje Mereme Samahodaj Thaqi.
7. lipnja 2023. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Nevenu Mikši, od 12. lipnja 2023. u Vijeću ga zamjenjuje Dubravko Nekret Katić.
6. lipnja 2023. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Aniti Valjak, od 12. lipnja 2023. u Vijeću je zamjenjuje Dubravko Tomaić.
Izabranom članu Vijeća Ninoslavu Vranješu 6. lipnja 2023. prestaje mirovanje mandata i 12. lipnja počinje s obnašanjem dužnosti člana Vijeća. 6. lipnja 2023. Lazo Dodić prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.
Na 32. sjednici Vijeća održanoj 29. siječnja 2023. nakon podnošenja ostavke, dotadašnji predsjednik Ilija Sliško razriješen je dužnosti, a za predsjednika Vijeća je izabran dotadašnji potpredsjednik Luka Holjevac. Na istoj sjednici za potpredsjednika je izabran Ninoslav Vranješ.

Članovi Vijeća su:

 • LUKA HOLJEVAC, predsjednik
  DP - Zelena lista
 • NINOSLAV VRANJEŠ​, potpredsjednik
  HDZ - HSLS - HSU
 • TIHANA BANKO - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • DARIO BUDAK - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • BERNARD BUDIMIR - MOST
 • ZDENKA ĐAKOVIĆ  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • ZDRAVKO FABIJANIĆ - Vesna Škare Ožbolt- NL 
 • HELENA KERETA  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • MARJANCA KOSTREVEC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • VELIBOR MEANDŽIJA  - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • DOMAGOJ MLINARIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORah - ZA GRAD
 • DUBRAVKO NEKRET KATIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • INES OCVIRK - SDP
 • AVNI OSMANI - "365 Stranka rada i solidarnosti"
 • IVAN RADIĆ - DP - Zelena lista
 • MEREME SAMAHODAJ THAQI - "365 Stranka rada i solidarnosti"
 • ILIJA SLIŠKO - "365 Stranka rada i solidarnosti" (od veljače 2022. nezavisni član Vijeća)
 • DUBRAVKO TOMAIĆ - HDZ - HSLS - HSU
 • ROBERT TUKAČ - DP - Zelena lista