Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 26. lipnja 2017.

Na 14. sjednici, 13. ožujka 2018., Vijeće je utvrdilo početak mirovanja mandata izabramom članu Hrvoju Validžiću s danom 7. ožujka 2018. Od 13. ožujka dužnost zamjenika člana Vijeća obnaša Neven Mikša.
Na 33. sjednici održanoj 1. srpnja 2019. dotadašnji potpredsjednik Miroslav Kožul razriješen je dužnosti, a za potpredsjednika je izabran Ninoslav Vranješ.
Svjetlana Palić 1. rujna 2020. prestaje obnašati dužnost članice Vijeća, 7. rujna 2020. dužnost zamjenice počinje obnašati Nada Mednolučanin.
Domagoju Prici 1. prosinca 2020. započinje mirovanje mandata, 8. prosinca 2020. dužnost zamjenika člana Vijeća počinje obnašati Robert Brleg.
 

Članovi Vijeća su:

 • DAMIR ONIŠKO, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • NINOSLAV VRANJEŠ, potpredsjednik
  HDZ
 
 • JOSIP BANDUR
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • ROBERT BRLEG
  SDP - HNS
 
 • DAVOR GABUD
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
 • FRANJO JEDNOBRKOVIĆ
  SDP – HNS
 
 • NEDA KOVAČEVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • MIROSLAV KOŽUL
  HDZ
 
 • DARKO MAJPRUZ
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • ANDREJA MARCETIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS  (od studenog 2019. članica Stranke rada i solidarnosti)
 
 • NADA MEDNOLUČANIN
  HDZ
 
 • NEVEN MIKŠA
  HDZ

      

 • FRANJO NOVOSEL
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS
 
 • AVNI OSMANI
  SDP - HNS  (od studenog 2019. član Stranke rada i solidarnosti)
   
 • ŽELJKO PASARIČEK
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
    
 • ILIJA SLIŠKO
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • ROBERT TUKAČ
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • IVAN VARAT
  MOST
   
 • STEVO ŽIVČIĆ
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista (od rujna 2020. nezavisni član Vijeća)