Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Donji grad (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
 
Mandat miruje izabranoj članici Vijeća Gordani Barberić (SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!) koju u Vijeću zamjenjuje Lara Kvesić.
Izabranoj članici Vijeća Anki Mrak Taritaš (SDP - HNS - Naprijed Hrvatska!) mandat miruje od 2. listopada 2017., a u Vijeću je od 25. listopada 2017. zamjenjuje Branko Stojković.
Na 8. sjednici, 20. prosinca 2017., Vijeće je utvrdilo prestanak mirovanja mandata izabranoj članici Gordani Barberić te prestanak obnašanja dužnosti zamjenice članice Lare Kvesić s danom 19. prosinca.
Izabranoj članici Vijeća Lari Hölbling Matković miruje mandat od 10. siječnja 2018. Dužnost zamjenika od 23. siječnja 2018. obnaša Robert Faber.

Članovi Vijeća su:

mr. sc. PETAR PARADŽIK, predsjednik,
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

VILIM MATULA, potpredsjednik,
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF - Za grad

GORDANA BARBERIĆ
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

NADEŽDA ČAČINOVIČ
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF - Za grad

dr.sc. DEAN ČIZMAR
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

DARKO DOMITROVIĆ
Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista  - Reformisti

ROBERT FABER
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF - Za grad

ALEN LOCHERT
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS

MARIJAN OLJICA
Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista  - Reformisti

VESNA ROJE
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

TOMISLAV STIPANOVIĆ
HDZ

BRANKO STOJKOVIĆ
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska! (član Građansko-liberalne stranke)

ŽELJKO STURA
HDZ

TOMISLAV ŠTRIGA
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS

JOSIP TROHA
HDZ