Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Donji grad (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/23).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
Izabranoj članici Vijeća Žarki Rogić 23. lipnja 2022. započinje mirovanje mandata, od istog dana u Vijeću je zamjenjuje Luka Kerečin.
Izabranoj članici Vijeća Žarki Rogić 29. srpnja 2022. prestaje mirovanje mandata, istog dana Luka Kerečin prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.
6. studenoga 2023. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Vilimu Matuli, od 4. studenoga 2023. u Vijeću ga zamjenjuje Ivana Ivušić.

Članovi Vijeća su:

ROBERT FABER, predsjednik,
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
NADEŽDA ČAČINOVIČ, potpredsjednica,
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MATEJ BAGARIĆ - HDZ - HSLS - HSU
FRANE BEGO - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DRAŽEN CEPIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DEAN ČIZMAR - SDP
TONI GABRIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad

IVANA IVUŠIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
IVO KALEB - DP, Zelena lista
LIDA LAMZAMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ZLATKO OŽBOLT - Vesna Škare Ožbolt, NL
ŽARKA ROGIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
IVNA VRANA ŠPOLJARIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
JOSIP TROHA - HDZ - HSLS - HSU
TONI VIDANMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad