Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Donji grad (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/23).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2021.
Izabranoj članici Vijeća Žarki Rogić 23. lipnja 2022. započinje mirovanje mandata, od istog dana u Vijeću je zamjenjuje Luka Kerečin.
Izabranoj članici Vijeća Žarki Rogić 29. srpnja 2022. prestaje mirovanje mandata, istog dana Luka Kerečin prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.


Članovi Vijeća su:

ROBERT FABER, predsjednik,
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
NADEŽDA ČAČINOVIČ, potpredsjednica,
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
MATEJ BAGARIĆ - HDZ - HSLS - HSU
FRANE BEGO - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DRAŽEN CEPIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DEAN ČIZMAR - SDP
TONI GABRIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
IVO KALEB - DP, Zelena lista

LIDA LAMZAMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
VILIM MATULAMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ZLATKO OŽBOLT - Vesna Škare Ožbolt, NL
ŽARKA ROGIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
IVNA VRANA ŠPOLJARIĆMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
JOSIP TROHA - HDZ - HSLS - HSU
TONI VIDANMožemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad