Vijeće Gradske čevrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/23).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno osam kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 7. srpnja 2021.
23. rujna 2021. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Milanu Draženoviću, od istog dana u Vijeću ga zamjenjuje Hrvoje Tomić.
 
Članovi Vijeća su:

TRPIMIR MAJCAN, predsjednik
HDZ - HSLS - HS
ALIN KAVUR, potpredsjednik
Vesna Škare Ožbolt - NL (od kolovoza 2021. član HDZ-a, od travnja 2022. nezavisan član Vijeća, od kolovoza 2022. član Hrvatskih suverenista, od 21. veljače 2023. nezavisan član Vijeća)
PETAR ATANASOSKI - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
DARIJEN BELEC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ANTUN BOŠNJAKOVIĆ - ​Kandidacijska lista grupe birača  
IGOR BOŽIĆ - ​HDZ - HSLS - HSU  
MIRA BOŽIĆ - ​365 Stranka rada i solidarnosti  
MLADEN CETINJA - ​DP - Zelena lista    
IVAN FORGAČ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad  
ADRIANO FRIGANOVIĆ - ​SDP  
NIKOLA HORVATIĆ - ​MOST    
TOMISLAV IVANEK - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ANKICA PENAVA PEJČINOVIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
HRVOJE TOMIĆ - ​365 Stranka rada i solidarnosti
IVAN TOTIĆ - ​DP - Zelena lista