Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/23).
Pravila Gradske četvrti Donja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/23).
Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021., u Vijeću je zastupljeno osam kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 7. srpnja 2021.

Članovi Vijeća gradskih četvrti:

Ime i prezime Gradska četvrt Funkcija
Majcan Trpimir
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Donja Dubrava predsjednik
Cetinja Mladen
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Donja Dubrava potpredsjednik
Atanasoski Petar
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Donja Dubrava član
Belec Darijen
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Donja Dubrava član
Bošnjaković Anton
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Donja Dubrava član
Božić Igor
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ - HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS - HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Donja Dubrava član
Božić Mira
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
Donja Dubrava član
Forgač Ivan
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Donja Dubrava član
Friganović Adriano
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Donja Dubrava član
Horvatić Nikola
MOST
Donja Dubrava član
Ivanek Tomislav
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Donja Dubrava član
Kavur Alin
HRVATSKA STRANKA PRAVA
Donja Dubrava član
Penava Pejčinović Ankica
MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA ZAGREB JE NAŠ! - NOVA LJEVICA - NL - ZELENA ALTERNATIVA - ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - Zelena alternativa - OraH - ZA GRAD
Donja Dubrava član
Tomić Hrvoje
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"
Donja Dubrava član
Totić Ivan
DOMOVINSKI POKRET - DP - ZELENA LISTA
Donja Dubrava član
Članu Vijeća Milanu Draženoviću mirovanja mandata započinje 23. rujna 2021., od istog dana u Vijeću ga zamjenjuje Hrvoje Tomić.
Na 31. sjednici Vijeća od 21. prosinca 2023. dotadašnji potpredsjednik Alin Kavur razriješen je dužnosti, a istog dana za potpredsjednika Vijeća je izabran Mladen Cetinja.