Vijeće Gradske čevrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno osam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 7. srpnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:

 • TRPIMIR MAJCAN, predsjednik
            HDZ - HSLS - HS
 • ALIN KAVUR, potpredsjednik
            Vesna Škare Ožbolt - NL
 • PETAR ATANASOSKI - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • DARIJEN BELEC - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ANTUN BOŠNJAKOVIĆ - ​Kandidacijska lista grupe birača  
 • IGOR BOŽIĆ - ​HDZ - HSLS - HSU  
 • MIRA BOŽIĆ - ​365 Stranka rada i solidarnosti  
 • MLADEN CETINJA - ​DP - Zelena lista  
 • MILAN DRAŽENOVIĆ - ​365 Stranka rada i solidarnosti  
 • IVAN FORGAČ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad  
 • ADRIANO FRIGANOVIĆ - ​SDP  
 • NIKOLA HORVATIĆ - ​MOST    
 • TOMISLAV IVANEK - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • ANKICA PENAVA PEJČINOVIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
 • IVAN TOTIĆ - ​DP - Zelena lista