Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Donja Dubrava u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donja Dubrava u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/21)