Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Donja Dubrava u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donja Dubrava u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/20, 13/20, 18/20, 24/20(KLASA: 026-02/20-001/179), 24/20 (KLASA: 026-02/20-001/194), 25/20, 29/20, 33/20, 2/21)