Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Donja Dubrava u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22, 24/23)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donja Dubrava u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23, 22/23, 33/23, 34/23)