Osnovni podaci

Sjedište


Područni ured Gradske uprave Dubrava,
Dubrava 49, 10040 Zagreb - Dubrava;
telefon: 658 54 25;
telefaks: 658 54 24;
e-mail: donja-dubrava@zagreb.hr

 

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Nalazi se na krajnjem istočnom dijelu grada Zagreba, na dodiru s područjem naselja, odnosno Gradske četvrti Sesvete. Na sjeveru je ulica Dubrava dijeli od Gradske četvrti Gornja Dubrava, a na jugu Slavonska avenija od Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak s kojom graniči i na jugozapadu. Na zapadu graniči s područjem Gradske četvrti Maksimir.

Površina

1.080,99 ha (10,809 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.


- ukupan broj: 35.944 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 36,3 godine
- gustoća naseljenosti: 3.321 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 11.126
- broj stanova: 12.172
 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 36.363 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 12.319
- broj stanova: 14.736


Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 33.537 stalnih stanovnika
 

 

Osnovna obilježja prostora i urbaniteta

Područje Donje Dubrave predstavlja, u značajnoj mjeri, zaokružen i geometrijski pravilan teritorij. Karakteristično je ravnog i nizinskog reljefa s povećim predjelima šuma i polja na čitavoj jugoistočnoj polovici (Čulinečina, Retkovčina, Laz, Krčevina), a obrubljuju ga donji tokovi dvaju potoka, na istoku Trnave i na zapadu danas nadsvođenog i zatrpanog Štefanovca.

Nasuprot gotovo praznom jugoistočnom dijelu Četvrti stoji gusto naseljeno i kompaktno sjeverozapadno područje s tenedencijom daljnjeg širenja. Na tom području, kojim dominiraju uske ulice i gusto zbijene obiteljske kuće, niče sve više većih stambeno-poslovnih zgrada, uglavnom na istočnijem dijelu. Homogenost prostora umnogome narušavaju željeznička pruga i Branimirova ulica koje, pružajući se u smjeru istok-zapad, razdvajaju sjeverni od južnog dijela Četvrti, otežavajući pritom njihovu međusobnu prometnu i svaku drugu komunikaciju.