Kontakti

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti dežura u sjedištu Gradske četvrti, Dubrava 49, utorkom od 15,30 do 17,30.
Predsjednika Vijeća možete kontaktirati na e-mail: Predsjednik.DonjaDubrava@zagreb.hr .