Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Črnomerec (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.


Članovi Vijeća su:

DRAŽEN LUČANIN, predsjednik
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad

JELENA ZENKO MILOVIĆ, potpredsjednica
Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad

ARNI BARIŠIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
MISLAV BARIŠIĆ ​- DP - Zelena lista
LIDIJA BOŽIĆ ​- 365 Stranka rada i solidarnosti
TOMISLAV DOMES​ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
IVAN FILIPOVIĆ ​- MOST
JOSIP JELIĆ ​- HDZ - HSLS - HSU
DUBRAVKO KEZIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
MAJA KOČIŠ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
PETAR KRISTE ​- SDP
JERE MEIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
LJILJANA PERŠINEC ​- HDZ - HSLS - HSU
SANDRA POPARA VUČETIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
ZDENKA SVIBEN ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad