Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Črnomerec (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 25. lipnja 2021.


Članovi Vijeća su:

 • DRAŽEN LUČANIN, predsjednik

            Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad

 • JELENA ZENKO MILOVIĆ, potpredsjednica

            Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad

 • ARNI BARIŠIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
 • MISLAV BARIŠIĆ ​- DP - Zelena lista
 • LIDIJA BOŽIĆ ​- 365 Stranka rada i solidarnosti
 • TOMISLAV DOMES​ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
 • IVAN FILIPOVIĆ ​- MOST
 • JOSIP JELIĆ ​- HDZ - HSLS - HSU
 • DUBRAVKO KEZIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
 • MAJA KOČIŠ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
 • PETAR KRISTE ​- SDP
 • JERE MEIĆ ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
 • LJILJANA PERŠINEC ​- HDZ - HSLS - HSU
 • SANDRA POPARA VUČETIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad
 • ZDENKA SVIBEN ​- Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH- Za grad