Osnovni podaci

Sjedište
Područni ured Gradske uprave Črnomerec,
Trg Francuske Republike 15, 10000 Zagreb;
telefon: 610 17 55 i 610 17 52;
telefaks: 610 17 69;
e-mail: crnomerec@zagreb.hr
Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Nalazi se na sjeverozapadnom dijelu grada Zagreba, između gradskih četvrti Podsljeme na sjeveroistoku, Donji grad i Gornji grad - Medveščak na istoku, Trešnjevka - sjever na jugu, Stenjevec na jugozapadu i Podsused - Vrapče na sjeverozapadu. Na jugu je omeđena željezničkom prugom, a na sjeveru zadire duboko u Zagrebačku goru.


Površina

2.423,32 haStanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 38.762 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 41 godina
- gustoća naseljenosti: 1.593 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 14.070
- broj stanova: 15.954

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 38.546 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 15.175
- broj stanova: 19.693

Osnovna obilježja prostora i urbaniteta

Područje Četvrti izduženo je u smjeru sjever - jug, pretežnim dijelom na obroncima Medvednice.

Reljef je raznolik, brežuljkast, oplemenjen šumama i potocima Kustošak, Veliki potok (Črnomerec), Kuniščak i Jelenovački potok.

Najgušće je naseljen južni dio Četvrti koji je posve urbaniziran i pripada prostoru šireg središta grada Zagreba. Na sjevernom, pak, dijelu i danas su vidljivi tragovi tradicionalnoga ruralnog načina života.