5. Mjesni odbor Kustošija - centar
Gradske četvrti

5. Mjesni odbor Kustošija - centar

Sjedište: Zagreb, Ilica 259;
telefon: 370 29 85
e-pošta: mo_kustosija.centar@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, 10 000 Zagreb. 

Površina: 99,54 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.283