4. Mjesni odbor Jelenovac
Gradske četvrti

4. Mjesni odbor Jelenovac

Sjedište: Zagreb, Ilica 181;
telefon: 377 1686
e-pošta: mo_jelenovac@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 156,72 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.838