2. Mjesni odbor
Gradske četvrti

2. Mjesni odbor "Bartol Kašić"

Sjedište: Zagreb, Selska cesta 3;
telefon: 377 32 20
e-pošta: mo_b.kasic@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, 10 000 Zagreb. 

Površina: 62,83 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.149