Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 11 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Brezovica (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 26. srpnja 2021.
 
Članovi Vijeća su:

TOMISLAV CAVRIĆ, predsjednik
MLADI ZA BREZOVICU
IVAN PUCKO, potpredsjednik
VESNA ŠKARE OŽBOLT - NL
IRENA BOROVINA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ZDRAVKO HARMICAR - SDP
VLADIMIR IVIČEK - HDZ
IVICA KOVAČIĆ - DP, Zelena lista
IVICA MAVRAČIĆ - 365 Stranka rada i solidarnosti
MARINA PUCEVIĆ - 365 Stranka rada i solidarnosti    
SONJA SOLDO - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
SREĆKO TATAR - HDZ
NENAD ŽUGAJ - 365 Stranka rada i solidarnosti