Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 11 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Brezovica (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su:
 

 • MARINA PUCEVIĆ, predsjednica
  Stranka rada i solidarnosti
 • VLADIMIR IVIČEK, potpredsjednik
  HDZ
 • DARIO CEROVSKI
 • Stranka rada i solidarnosti
 • DAMIR DASOVIĆ
  HDZ 
 • TOMO FERKO
  Stranka rada i solidarnosti 
 • IVICA MAVRAČIĆ
  Lista grupe birača nositelja liste I. Mavračića 
 • IRENA POJE OXENHAM
  SDP – HNS - HSU 
 • BOŽIDAR PULJANIĆ
  Stranka rada i solidarnosti 
 • VESNA ŠANTEK
  Stranka rada i solidarnosti 
 • SREĆKO TATAR
  HDZ 
 • ŽARKO VUČAK
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)