Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 11 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Brezovica (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22).

Na temelju rezultata izbora održanih 16. svibnja 2021. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista. 
Vijeće je konstituirano 26. srpnja 2021.
10. ožujka 2022. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Sonji Soldo, od 19.ožujka 2022. u Vijeću je zamjenjuje Zlatko Katulić.

Članovi Vijeća su:

TOMISLAV CAVRIĆ, predsjednik
MLADI ZA BREZOVICU
IVAN PUCKO, potpredsjednik
VESNA ŠKARE OŽBOLT - NL
IRENA BOROVINA - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
ZDRAVKO HARMICAR - SDP
VLADIMIR IVIČEK - HDZ
ZLATKO KATULIĆ - Možemo! - Zagreb je naš! - NL - Zelena alternativa- ORaH - Za grad
IVICA KOVAČIĆ - DP, Zelena lista  (od 15. ožujka 2022. nezavisni član Vijeća)
IVICA MAVRAČIĆ - 365 Stranka rada i solidarnosti
MARINA PUCEVIĆ - 365 Stranka rada i solidarnosti    
SREĆKO TATAR - HDZ
NENAD ŽUGAJ - 365 Stranka rada i solidarnosti