Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Brezovica u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/21)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Brezovica u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/20, 20/20, 30/20)