Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Brezovica u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22, 24/23)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Brezovica u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/23, 17/23, 29/23, 38/23)