Programi i planovi

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Brezovica u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/21)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Brezovica u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/21, 13/21)