Osnovni podaci

Sjedište

Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica;
telefon: 653 75 15 i 653 78 43,
telefaks: 653 70 99;
e-mail: brezovica@zagreb.hr

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Obuhvaća najjužniji, pretežno ruralni dio prostora Grada Zagreba, sa sjevera omeđen Zagrebačkom obilaznicom, odnosno područjem Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, a sa ostalih strana područjem Zagrebačke županije. Prostire se zapadnim dijelom ravničarskog Zagrebačkog polja te, na jugu, dijelom blago brdovitih Vukomeričkih gorica. Na tom prostoru, praktički u cijelosti izvan grada Zagreba, smješteno je 20 samostalnih naselja.


Površina

12.732,84 ha (127,328 km²)


Stanovništvo prema popisu 2001.

- ukupan broj: 10.884 stalnih stanovnika
- prosječna dob stanovnika: 39 godina
- gustoća naseljenosti: 85 stanovnika/km²
- broj kućanstava: 3.000
- broj stanova: 3.944
 

Stanovništvo prema popisu 2011.

- ukupan broj: 12.030 stalnih stanovnika
- broj kućanstava: 3.558
- broj stanova: 4.696Stanovništvo prema popisu 2021.
- ukupan broj: 12.046 stalnih stanovnika

 

 Osnovna obilježja prostora i urbaniteta

 

Sjeverni dio područja izrazito je ravničarski, a južni je blago brdovit, prekriven šumama, livadama i pašnjacima. Prostor presijecaju mnogobrojni manji vodotoci među kojima se ističe potok Lomnica što teče od istoka prema zapadu.

 

Naselja su raštrkana, izrazito obilježena obiteljskom stambenom gradnjom s pripadajućim gospodarskim objektima za potrebe poljodjeljstva. U ionako prevladavajuće poljodjeljskom kraju posebno se ističu pojedina zaokružena poljodjeljska područja poput Brezovičkog polja te polja u Kupinečkom Kraljevcu i Odranskom Obrežu.

Posebne krajobrazne vrijednosti Četvrti čine: šumski prostor Obreškog luga u turopoljskom, istočnom dijelu područja, brdski prostor Vukomeričkih gorica, te veća naselja i središta župa sa sačuvanim posebnostima lokalnoga pučkog graditeljstva.