Naselja, ulice i trgovi

naselje Brebernica

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Brebernička cesta (dio) 37-65 24-64 Kupinečki Kraljevec I.
Brebernički brijeg (cijela) 1-7   Kupinečki Kraljevec I.
I. Brebernički odvojak (cijela) 1-5 2-10 Kupinečki Kraljevec I.
III. Brebernički odvojak (cijela) 3   Kupinečki Kraljevec I.
IV. Brebernički odvojak (cijela)   2-6 Kupinečki Kraljevec I.
Škare (dio - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.

 

 

naselje Brezovica

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Brezovička cesta (dio) 53-137C 86-122B Brezovica
Desprimska ulica (dio)   2-6A Brezovica
Golobreška ulica (dio - bez kbr)     Brezovica
Kašinci (dio)   2D-2F Brezovica
Marovićeva ulica (cijela) 1-5 2-8 Brezovica
Pekarska ulica (dio - bez kbr)     Brezovica
Prigradska ulica III. odvojak (dio)   16-44 Brezovica
Ulica dr. Luje Naletilića (dio)   120A-122 Brezovica

 

 

naselje Demerje

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Bedeki (cijela) 7-33/1 4-46 Demerje
Cvetki (cijela) 3-31 2-26/1 Demerje
Črnkovka (cijela - bez kbr)     Demerje
Demerska ulica (cijela) 1-63 2-54 Demerje
Drežnik (dio) 65-99B   Demerje
Drežnik III. odvojak (dio)   2-18 Demerje
Gornjodemerska ulica (dio) 7-71 2-36 Demerje
Ivički (cijela) 1-5 2-4 Demerje
Klanjec (cijela) 1 2-4 Demerje
Kruglica (cijela) 7-9/1   Demerje
Kutiček (cijela)   6 Demerje
Majdaki - Kosi (cijela) 3-23 2-26 Demerje
Maljugi (cijela) 9-25 10-26 Demerje
Mokrice (cijela)   2 Demerje
Pogledička (cijela - bez kbr)     Demerje
Srednji putic (cijela - bez kbr)     Demerje
Štuk (cijela) 1 4 Demerje
Topolje (cijela - bez kbr)     Demerje
Ulica Darka Mateše (cijela) 5-47 2-46 Demerje
Ulica Gorana Šivaka (cijela) 19-59 4-28 Demerje
Ulica Josipa Lončića (cijela) 1-35 2-42 Demerje
Zavrtnica (cijela - bez kbr)     Demerje

 

 

naselje Desprim

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Desprimska ulica (dio) 3A-39 6B-64 Brezovica
Desprimska ulica II. odvojak (dio) 1-1A   Brezovica
Desprimska ulica III. odvojak (dio) 1-3 2-18 Brezovica
Desprimska ulica IV. odvojak (dio) 1-27 2-22 Brezovica
Desprimski put (cijela) 1-13   Brezovica
Drežnik IV. odvojak (dio)   8-10 Brezovica
Golobreška ulica (dio) 1-1G   Brezovica

 

 

naselje Donji Dragonožec          

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Bukvinjak (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Cerje (cijela) 1-7 2-18 Dragonožec
Čret 3   Dragonožec
Donjodragonoška cesta (cijela) 5-89 6-66 Dragonožec
Dugovica (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Gjurakov breg (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Gredina (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Jezera (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Jezišče (cijela) 1-11 2-10 Dragonožec
Jurinčev breg (cijela) 1-3   Dragonožec
Krč (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Krznarka (cijela) 5-9 2-30 Dragonožec
Latišče (cijela) 15-25 10-56 Dragonožec
Markulinska draga (cijela) 3-69 2-48 Dragonožec
Markulinska draga I. odvojak (cijela)   6 Dragonožec
Markulinska draga II. odvojak (cijela)   6 Dragonožec
Markulinska draga III. odvojak (cijela) 1-3   Dragonožec
Matkovica (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Mikinov breg (cijela) 1-15 2-40 Dragonožec
Mikinov breg II. odvojak (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Mikinov breg odvojak (cijela) 1-1/1 2 Dragonožec
Okolica (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Orešek (cijela) 1-9 2-4 Dragonožec
Pecinov breg (cijela) 17-23 4-26 Dragonožec
Petravići (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Pod čretom (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Pod kamenkom (cijela)   2 Dragonožec
Pod stoborom (cijela) 1-9 2-12 Dragonožec
Pri šikavi (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Ribnjak (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Romača (cijela)   4-6 Dragonožec
Romak (cijela) 3-7 18-22 Dragonožec
Senoška (cijela)   2-6 Dragonožec
Sitača (cijela) 1-5   Dragonožec
Šimerov breg (cijela) 1-7 2-4A Dragonožec
Šipkovina (cijela) 1-5 2-18 Dragonožec
Turopoljska cesta (cijela) 1-79 2-76 Dragonožec
Vodovodna I. odvojak (cijela) 1-7   Dragonožec
Vodovodna II. odvojak (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Vodovodna ulica (cijela) 3-21 2-66 Dragonožec

 

 

naselje Donji Trpuci

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Brebernička cesta 25   Trpuci
Brezina (cijela - bez kbr)     Trpuci
Curek (cijela)   10 Trpuci
Čućev gaj (cijela) 5-31 6-24 Trpuci
Detiščak (cijela) 1-65 2-38 Trpuci
Donjodragonoška cesta (cijela)   74 Trpuci
Feričevo (cijela - bez kbr)     Trpuci
Ferki (cijela) 5-57 2-34 Trpuci
Gata (cijela) 1-21 2-28 Trpuci
Hižišće (cijela - bez kbr)     Trpuci
Ivšani (cijela - bez kbr)     Trpuci
Kosmašnik (cijela) 7-25 2-22 Trpuci
Koševina (cijela) 1-3 8-14 Trpuci
Penarka (cijela) 1 2-8 Trpuci
Petrička (cijela - bez kbr)     Trpuci
Put u Čučev gaj (cijela) 1-27 2 Trpuci
Rosulja (cijela - bez kbr)     Trpuci
Šencaji (cijela) 1-13 4-18 Trpuci
Trpučanska cesta (cijela) 1-183 2-140 Trpuci
Uski put (cijela - bez kbr)     Trpuci
Vinešnjak (cijela) 5-25 4-12 Trpuci
Vinešnjak I. odvojak (cijela) 1-7 10 Trpuci
Vinešnjak II. odvojak (cijela) 1   Trpuci
Vinešnjak III. odvojak (cijela) 3-25 2 Trpuci

 

 

naselje Drežnik Brezovički

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Desprimska ulica (dio) 1-17L   Brezovica
Desprimska ulica I. odvojak (cijela) 15 2-24 Brezovica
Desprimska ulica II. odvojak (dio) 3-17 2-18 Brezovica
Desprimska ulica IV. odvojak (dio)   24-30 Brezovica
Drežnik (dio) 1-107/1 2-120 Brezovica
Drežnik I. odvojak (cijela) 1-11 2-26 Brezovica
Drežnik II. odvojak (cijela) 1-17 2A-28 Brezovica
Drežnik IV. odvojak (dio)   2-4 Brezovica
Ravna ulica (cijela)   2-6 Brezovica

 

 

naselje Goli Breg

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Desprimska ulica (dio)   68-70 Brezovica
Desprimska ulica III. odvojak (dio) 7-15   Brezovica
Drežnik IV. odvojak (dio - bez kbr)     Brezovica
Golobreška ulica (dio) 1A-21 2-38 Brezovica
Golobreška ulica I. odvojak (cijela) 1-33 2-60 Brezovica
Golobreška ulica II. odvojak (cijela) 1 2-6 Brezovica
Golobreška ulica III. odvojak (cijela) 1-3 2-6 Brezovica
Golobreška ulica IV. odvojak (cijela) 1-21 2-4 Brezovica
Harabajsi odvojak (cijela)   2-12 Brezovica
Palčići odvojak (cijela) 1-5 2-6 Brezovica

 

 

naselje Gornji Dragonožec

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Goljački put (cijela) 1-7 4-16 Dragonožec
Gornjodragonoška cesta (cijela) 1-137 2-154 Dragonožec
Gornjodragonoška cesta I. odvojak (cijela)   4-8 Dragonožec
Komadovo (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Lovački put (cijela) 1   Dragonožec
Mrzlo polje (dio - bez kbr)   6-24 Dragonožec
Pod goljakom (cijela) 1-23 8 Dragonožec
Pod selom (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Pri žednjaku (cijela) 5 6 Dragonožec
Pučki (cijela) 3-87 6-76 Dragonožec
Pučki I. odvojak (cijela)   4 Dragonožec
Pučki II. odvojak (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Stari dom (cijela)   4-6 Dragonožec
Suplojte (cijela - bez kbr)     Dragonožec
Vušni vrh (cijela - bez kbr)     Dragonožec

 

 

naselje Gornji Trpuci                   

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Babići (cijela)   4-14 Trpuci
Cerjani (cijela) 1-39 2-28 Trpuci
Cerjani I. (cijela) 1-17A 6-14 Trpuci
Cerjani II. (cijela)   2-6 Trpuci
Gaj (dio)   4-48 Trpuci
Horvati (dio) 5-17 2-22 Trpuci
Ključi (cijela) 1-15 8-12 Trpuci
Križanja (cijela) 5   Trpuci
Macekovići (cijela) 1-11 4-8 Trpuci
Pod gajom (cijela) 1-7 6-18 Trpuci
Topolje (cijela - bez kbr) 5   Trpuci

 

 

naselje Grančari

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Grančarska ulica (dio) 1-19/1 2-30C Brezovica
Grančarska ulica I. odvojak (cijela) 1-13 2-20 Brezovica
Grančarska ulica II. odvojak (cijela) 1-3 4-14 Brezovica
Grančarska ulica III. odvojak (cijela) 1 2-6 Brezovica
Hudobička ulica (cijela)   50-52 Brezovica
Hudobička ulica I. odvojak (dio)   28-42 Brezovica
Pašinec (dio) 3   Brezovica

 

 

naselje Havidić Selo                    

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Botrena steza (cijela) 1-17 2-16 Havidići
Havidićka cesta (dio) 3-71 12-42 Havidići
Katuni (cijela - bez kbr)     Havidići
Korakovo (cijela) 1-15   Havidići
Korakovo I. odvojak (cijela) 1A   Havidići
Kuti (cijela) 1 2 Havidići
Mikin put (cijela) 1-17 4-18 Havidići
Mikin put I. odvojak (cijela)   4 Havidići
Šafrani (cijela - bez kbr)     Havidići
Viduševina (dio)   4-14 Havidići
Vurutski put (cijela - bez kbr)     Havidići

 

 

naselje Horvati

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Babići (dio - bez kbr)     Horvati
Bencekovići (cijela) 5 8 Horvati
Bencekovići I. odvojak (cijela)   6-12 Horvati
Derdići (cijela) 1-17 2-26 Horvati
Derdići I. odvojak (cijela)   6 Horvati
Derdići II. odvojak (cijela) 1-3 8 Horvati
Dobrinec (cijela - bez kbr)     Horvati
Dubrave (cijela - bez kbr)     Horvati
Dugava (cijela - bez kbr)     Horvati
Gajic (cijela - bez kbr)     Horvati
Golubička (cijela - bez kbr)     Horvati
Gorjanci (cijela) 5-19 2-16 Horvati
Hercegi (cijela) 9-33 8-40 Horvati
Herceški odvojak (cijela) 1-7 2 Horvati
Herceški put (cijela) 1-11 2 Horvati
Horvaćanski trg (cijela) 1-5 2 Horvati
Horvati (cijela) 15-183 16-212 Horvati
Horvatski bukovec (cijela - bez kbr)     Horvati
Horvatski ogranak (cijela) 1 2-8 Horvati
Karasmani (cijela) 19-45 20-32 Horvati
Karlovačka cesta (cijela) 93-119 90-104 Horvati
Komari (cijela) 5-19 6-20 Horvati
Komari I. odvojak (cijela) 1-3   Horvati
Komari II. odvojak (cijela) 1-7   Horvati
Kozijanka (cijela) 1-11 2-8 Horvati
Krči (cijela - bez kbr)     Horvati
Mavračići (cijela) 11-31 10-24 Horvati
Mavračićki odvojak (cijela) 1 2-6 Horvati
Mokrice (cijela)   20-26 Horvati
Nabrežje (cijela) 3-15 2-20 Horvati
Paladinići (cijela) 11-21 8-16 Horvati
Paladinići I. odvojak (cijela) 1-13 2-8 Horvati
Paladinići II. odvojak (cijela)   4 Horvati
Palijaši (cijela) 9-21 6-18 Horvati
Palijaški odvojak (cijela) 1-5 2-4 Horvati
Palijaški ogranak (cijela)   4-8 Horvati
Pipić breg (cijela) 1-19 2-28 Horvati
Pipići (cijela) 11   Horvati
Pred vrata (cijela - bez kbr)     Horvati
Premužićki put (cijela - bez kbr)     Horvati
Prevendari (cijela) 9-35 6-18 Horvati
Prevendarski odvojak (cijela) 1-7 2-6 Horvati
Pružna ulica (cijela - bez kbr)     Horvati
Reščići (cijela) 1-3 2-4 Horvati
Slemenska cesta (cijela) 1-141 2-112 Horvati
Sučevci (cijela) 1-5 2 Horvati
Širanovići (cijela) 1-57 2-62 Horvati
Širanovići I. odvojak (cijela)   2-10 Horvati
Širanovići II. odvojak (cijela) 3-9 2-4 Horvati
Šumska cesta (cijela - bez kbr)     Horvati
Var (cijela) 1 4-8 Horvati

 

 

naselje Hudi Bitek

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Brezovička cesta (dio) 139-153 124-132 Brezovica
Drežnik III. odvojak (dio) 1-41   Brezovica
Grančarska ulica (dio) 1A 2A-2C Brezovica
Hudobička ulica (cijela) 1-29A 2-40 Brezovica
Hudobička ulica I. odvojak (dio) 1-5 2-22 Brezovica
Hudobička ulica II. odvojak (cijela) 1-17 2-10 Brezovica
Hudobička ulica III. odvojak (cijela) 1-47 2-8 Brezovica
Hudobička ulica IV. odvojak (cijela) 1-3A   Brezovica
Pašinec (dio)   2-8 Brezovica

 

 

naselje Kupinečki Kraljevec

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Ašpergeri (cijela) 35-59 4-68 Kupinečki Kraljevec II.
Ašpergeri odvojak (cijela) 1-3   Kupinečki Kraljevec II.
Barunov put (cijela) 1-9 4 Kupinečki Kraljevec I.
Bečkov breg (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar
Draga (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Franje (cijela) 15-17 16-38 Kupinečki Kraljevec - centar
Gajani (cijela) 3-23 8-28 Kupinečki Kraljevec II.
Grančarska ulica (dio) 21-39 32-50 Brezovica
Grančarska ulica (dio)   60-62 Kupinečki Kraljevec I.
Grančarska ulica IV. odvojak (cijela) 5 2-4 Brezovica
Grančarska ulica V. odvojak (cijela) 1-7A 2-8 Brezovica
Grančarska ulica VI. odvojak (dio - bez kbr)     Brezovica
Grančarska ulica VI. odvojak (dio - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Harabajsi (cijela) 3-93 6-90 Kupinečki Kraljevec - centar
Harabajsi I. odvojak (cijela)   4-12 Kupinečki Kraljevec - centar
Harabajsi II. odvojak (cijela) 1-5 2-4 Kupinečki Kraljevec - centar
Jelas (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar
Jez (cijela)   4-6 Kupinečki Kraljevec - centar
Kobilje (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar
Kraljevečka cesta (dio - bez kbr) 101-103   Kupinečki Kraljevec II.
Kraljevečka cesta (dio) 33-79 36-100A Kupinečki Kraljevec - centar
Kraljevečka cesta (dio) 1-7   Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečka cesta I. odvojak (cijela) 1 10-18 Kupinečki Kraljevec - centar
Kraljevečka cesta II. odvojak (cijela)   8 Kupinečki Kraljevec - centar
Kraljevečka cesta III. odvojak (cijela)   12 Kupinečki Kraljevec - centar
Kraljevečka cesta IV. odvojak (cijela) 3   Kupinečki Kraljevec - centar
Kraljevečka cesta V. odvojak (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar
Kraljevečka cesta VI. odvojak (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec II.
Kraljevečka cesta VII. odvojak (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec II.
Kraljevečki brijegi (cijela) 9-159 6-180 Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečki brijegi I. odvojak (cijela) 1 4-10 Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečki brijegi II. odvojak (cijela) 1-5   Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečki brijegi III. odvojak (cijela) 3-11 2-36 Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečki brijegi IV. odvojak (cijela)   2-10 Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečki brijegi V. odvojak (cijela) 1-25 6-14 Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečki brijegi VI. odvojak (cijela) 1-17 2-14 Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečki brijegi VII. odvojak (dio) 9   Kupinečki Kraljevec - centar
Kraljevečki brijegi VIII. odvojak (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Kraljevečki brijegi IX. odvojak (cijela) 1-3 2-6 Kupinečki Kraljevec I.
Lazi (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Leskovci (cijela) 1-7 2-8 Kupinečki Kraljevec - centar
Leščina (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Lovački put (cijela)   2 Kupinečki Kraljevec - centar
Lovre (cijela) 11-25   Kupinečki Kraljevec II.
Lukšići (cijela) 3-7 2 Kupinečki Kraljevec II.
Maleki (cijela) 3   Kupinečki Kraljevec - centar
Mali grm 1   Kupinečki Kraljevec I.
Matički (cijela) 1-29 12-32 Kupinečki Kraljevec II.
Milače (cijela) 1-17 2-16 Kupinečki Kraljevec - centar
Mirna ulica (cijela) 5-13 2-16 Kupinečki Kraljevec - centar
Mrakov breg (cijela) 1-21 6-22 Kupinečki Kraljevec I.
Palčićka (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Pandaki (cijela) 5-67 20-46 Kupinečki Kraljevec - centar
Pandaki I. odvojak (cijela)   2-4 Kupinečki Kraljevec - centar
Pandaki I. ogranak (cijela) 1-7 2-4 Kupinečki Kraljevec - centar
Pandaki II. ogranak (cijela) 1-27 2-16 Kupinečki Kraljevec - centar
Park braće Radića (cijela) 1-5 2-6 Kupinečki Kraljevec - centar
Pavlići (cijela) 21-37 8-32 Kupinečki Kraljevec II.
Peščanka (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar
Plemenščak (cijela) 1-5 2-4 Kupinečki Kraljevec - centar
Plešička (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec II.
Potočka cesta (dio) 5-57 4-44 Kupinečki Kraljevec - centar
Pušćak (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar
Put ograja (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Škare (dio - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Školska ulica (dio)   4-14 Kupinečki Kraljevec I.
Šolići (cijela) 5-25 8-22 Brezovica
Štrpet (dio) 5-39 2A-38 Kupinečki Kraljevec - centar
Štrpet (dio) 59-61   Kupinečki Kraljevec I.
Štrpet I. odvojak (cijela) 1-3   Kupinečki Kraljevec - centar
Štrpet II. odvojak (cijela) 7-37 8-36 Kupinečki Kraljevec - centar
Tatari (cijela) 5-29 2-22 Kupinečki Kraljevec II.
Trabarišće (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec II.
Trsišče (dio)   2-6 Kupinečki Kraljevec - centar
Tumbri - hrastina (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar
Tumbri (cijela) 7-85 22-104 Kupinečki Kraljevec - centar
Tumbri I. odvojak (cijela) 5 6-10 Kupinečki Kraljevec - centar
Tumbri II. odvojak (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar
Tumbri III. odvojak (cijela) 1-5 2-4 Kupinečki Kraljevec - centar
Tumbri IV. odvojak (cijela)   2-6 Kupinečki Kraljevec - centar
Tumbri V. odvojak (cijela) 1-17 4-36 Kupinečki Kraljevec - centar
Vatrogasna cesta (dio)   8-10 Kupinečki Kraljevec - centar
Vatrogasna cesta (dio) 15 12-16 Kupinečki Kraljevec II.
Vlašići (cijela) 11-15 8-26 Kupinečki Kraljevec - centar
Vodovodni put (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec II.
Vrbanička (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec - centar

 

naselje Lipnica

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Blažinov breg (cijela) 1-7   Lipnica
Bukviček (cijela - bez kbr)   8 Lipnica
Holbenjak (cijela - bez kbr) 3 4 Lipnica
Jankov breg (cijela - bez kbr)     Lipnica
Komogovci (cijela) 1-23 2-16 Lipnica
Koreniščak (cijela) 1-3 2-14 Lipnica
Krčec (cijela - bez kbr)     Lipnica
Lipnička cesta (cijela) 1-49 2-64 Lipnica
Lipnička cesta I. odvojak (cijela) 1-5   Lipnica
Lipnička cesta III. odvojak (cijela) 5   Lipnica
Lončenjak (cijela)   2-4 Lipnica
Majer (cijela - bez kbr)     Lipnica
Markulinka (cijela - bez kbr)     Lipnica
Mejnica (cijela - bez kbr)     Lipnica
Mrzlo polje (dio - bez kbr)     Lipnica
Muške ledine (cijela)   2-20 Lipnica
Pod koreniščak (cijela - bez kbr)     Lipnica
Pod melin (cijela - bez kbr)     Lipnica
Pod vrt (cijela - bez kbr)     Lipnica
Pri kleti (cijela - bez kbr)     Lipnica
Ravnice (cijela) 1-17 12-28 Lipnica
Ravnice I. odvojak (cijela - bez kbr)     Lipnica
Sirkovina (cijela) 1-39 2-68 Lipnica
Strugar (cijela - bez kbr)     Lipnica
Šimunov breg (cijela) 1-13 4-20 Lipnica
Šupov breg (cijela - bez kbr)     Lipnica
Vidov breg (cijela - bez kbr)     Lipnica
Vidov kut (cijela - bez kbr)     Lipnica

 

 

naselje Odra

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Donjodragonoška cesta (cijela) 3   Dragonožec
Dragonožečka cesta (dio) 71-77   Dragonožec
Prširi (cijela) 51-53   Odranski Obrež
Tropoljka (cijela - bez kbr)     Dragonožec

 

 

naselje Odranski Obrež

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Amerikanska ulica (cijela) 5-49 6-32 Odranski Obrež
Amerikanski odvojak (cijela) 3-9   Odranski Obrež
Češka ulica (cijela)   6 Odranski Obrež
Češki odvojak (cijela)   2-14 Odranski Obrež
Dragonožečka cesta (dio) 1-55 2-30 Odranski Obrež
Hrelci (cijela) 1-13 2-6 Odranski Obrež
Hrošći (cijela)   4-12 Odranski Obrež
Janječići - odvojak (cijela) 5 2-22 Odranski Obrež
Janječići (cijela) 13-35 6-40 Odranski Obrež
Križanja (cijela) 3-11 2-14 Odranski Obrež
Malkoči (cijela) 1 4-16 Odranski Obrež
Milekanska ulica (cijela)   8-10 Odranski Obrež
Obreška cesta (cijela) 5-169 2-202 Odranski Obrež
Orsagi (cijela) 7 4-18 Odranski Obrež
Prilaz Rožićima (cijela) 3-9 6 Odranski Obrež
Prširi (cijela) 1-25 2-30 Odranski Obrež
Rožići (cijela) 1-29/1 14-30 Odranski Obrež
Spivaki (cijela) 1-23 2-24 Odranski Obrež
Šimiri (cijela) 1-11 2-4 Odranski Obrež
Ulica sv. Ane (cijela) 1-19 2-22 Odranski Obrež
Vicebani - Mataki (cijela) 1-51 2-26 Odranski Obrež
Vicebani - odvojak (cijela) 1-5 2-8 Odranski Obrež
Zadvorački odvojak (cijela) 1-7   Odranski Obrež
Zadvorci (cijela) 3-47 4-42 Odranski Obrež

 

 

naselje Starjak

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Banovke (cijela) 1-1A 2-4 Kupinečki Kraljevec I.
Brebernička cesta (dio - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Bukovec (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Juričkov put (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Kukeljnjak (cijela - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Radovina (cijela)   4-10 Kupinečki Kraljevec I.
Starjak (cijela) 19-105 4-94 Kupinečki Kraljevec I.
Starjak I. ogranak (cijela) 3-27 4-16 Kupinečki Kraljevec I.
Starjak II. ogranak (cijela) 1-11 6-22 Kupinečki Kraljevec I.
Škare  (dio - bez kbr)     Kupinečki Kraljevec I.
Školska ulica (dio)   16-18 Kupinečki Kraljevec I.
Tratinarski put (cijela)   8-18 Kupinečki Kraljevec I.

 

 

naselje Strmec

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Brebernička cesta (dio) 11   Kupinečki Kraljevec I.
Celići (cijela) 3-11 2-6 Odranski Strmec
Črnilo (cijela) 3-7   Odranski Strmec
Dragonožečka cesta (dio)   38-56 Odranski Obrež
Hrastina (cijela) 1-3   Odranski Strmec
Jantoleki (cijela) 9-35 2-50 Odranski Strmec
Karlići (cijela) 3-5 2-6 Odranski Strmec
Krčevine (cijela) 7-9 2-16 Odranski Obrež
Mihlini (cijela)   4-12 Odranski Strmec
Močirad 1   Odranski Obrež
Regelji (cijela) 3-11 4-20 Odranski Strmec
Strmečka cesta (cijela) 3-165 4-177 Odranski Strmec
Tratine (cijela) 9-15 2-4 Odranski Strmec

 

 

naselje Zadvorsko

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI MJESNI ODBOR
Balaški (cijela) 1-23 2-16 Brezovica
Brezovička cesta (dio) 113-115   Brezovica
Frkliči (cijela) 1-11   Brezovica
Hudobička ulica I. odvojak (dio) 9-17   Brezovica
Kašinci (dio) 1-17 2-18 Brezovica
Kašinci odvojak (cijela) 1 2-16 Brezovica
Kostenjaki (cijela) 1-15 2-16 Brezovica
Kružna Zadvorska ulica (cijela) 1-33B/1 2-16A Brezovica
Kružna Zadvorska ulica I. odvojak (cijela) 1-11 2-8 Brezovica
Kružna Zadvorska ulica II. odvojak (cijela) 1-9 2-10 Brezovica
Pekarska ulica (dio)   10-16 Brezovica
Piškori (cijela)   2-10 Brezovica
Prigradska ulica (cijela) 1-35 2-24 Brezovica
Prigradska ulica I. odvojak (cijela) 1-1A 2-4 Brezovica
Prigradska ulica II. odvojak (cijela) 1 2-4 Brezovica
Prigradska ulica III. odvojak (dio) 1-13 4-6 Brezovica
Prigradska ulica IV. odvojak (cijela) 1-15 2-32 Brezovica
Zadvorska ulica (cijela) 1-65 2-76 Brezovica
Zadvorska ulica I. odvojak (cijela)   2-20 Brezovica
Zadvorska ulica II. odvojak (cijela) 1-11 2-10 Brezovica
Zeleni brijeg (cijela) 1-15 2-14 Brezovica