1. Mjesni odbor Brezovica
Gradske četvrti

1. Mjesni odbor Brezovica

Sjedište: Brezovica, Brezovička cesta 100;
telefon: 653 75 15 i 653 78 43
e-pošta: mo_brezovica@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Brezovica, Brezovička cesta 100, 10257 Brezovica. 

 

Površina: 1.210,53 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2021.: 4.153