Sredstva mjesne samouprave 2001. - 2022.
Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu je u razdoblju 2001. - 2022. raspolagala s 6.791.419.472,00 kuna od kojih je velika većina iskorištena za financiranje malih komunalnih akcija / komunalnih aktivnosti, a zadnjih godina i za održavanje komunalne infrastrukture.

Više informacija