7. Mjesni odbor Dobrodol
Gradske četvrti

7. Mjesni odbor Dobrodol

Sjedište: Dobrodol, Dobrodolska cesta 24;
telefon: 2020 877

e-pošta: mo_dobrodol@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 537,81 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.539