6. Mjesni odbor Ježdovec

Sjedište: Ježdovec, Ježdovečka ulica 24;
telefon: 652 53 38
e-pošta: mo_jezdovec@zagreb.hr

Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Avenija Dubrovnik 12, 10 020 Zagreb. 

 

Površina: 1.077,73 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.729