21. Mjesni odbor Kobiljak
Gradske četvrti

21. Mjesni odbor Kobiljak

Sjedište: Sesvete, Kobiljačka cesta 75;
telefon:

e-pošta: mo_kobiljak@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete.

 

Površina: 225,94 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 3.133