Aktivnosti Grada Zagreba

Izaberite područje na karti
aktivnosti grada zagreba

Kliknite četvrt na interaktivnoj karti

aktivnosti grada zagreba

Odaberite četvrt:

Plan komunalnih aktivnostiLokacija / objektVrijednostStatusOPIS
Radovi na uređivanju fasade na objektu Mjesnog odbora ŽerjavinecObjekt Mjesnog odbora Žerjavinec, Ulica Ljudevita Gaja 27200.000,00 knu pripremiDETALJNO
Radovi na uređivanju fasade na objektu Mjesnog odbora ŠimunčevecObjekt Mjesnog odbora Šimunčevec, Šimunčevečka ulica 12b200.000,00 knu pripremiDETALJNO
Radovi na sanaciji objekta Mjesnog odbora DobrodolObjekt Mjesnog odbora Dobrodol, Dobrodolska cesta 24220.000,00 knu pripremiDETALJNO
Uređenje i asfaltiranje platoaBranimirova tržnica-istočna strana321.865,40 kn- DETALJNO
Izrada projektaAvenija Marina Držića, do Branimirove ulice, uz tržnicu5.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektaMartićeva ulica, između Derenčinove i Šubićeve ulice5.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacijeTrg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića8.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacijeOŠ Matko Laginja, Derenčinova strana1.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacijePark kod OŠ Matko Laginja, zapadna strana3.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacijeDječji park, Laginjina-Vojnovićeva5.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izgradnja priključnog voda plinovoda u Livadarskoj uliciLivadarska ulica, k.č.br. 2266 k.o. Adamovec120.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju plinovoda na području Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad - ULICA KESERIUlica Keseri od k.br. 4d, Ježdovec23.850,00 knu pripremiDETALJNO
Stručni nadzor nad izgradnjom plinifikacijskih cjevovoda na području Gradskih četvrti Trešnjevka-jug i SesveteRadovi na području Gradskih četvrti Trešnjevka-jug i Sesvete24.600,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacije za uređivanje nogostupa i prometnica na području Gradske četvrti Brezovica- DESPRIMSKA ULICA I. ODVOJAK I GRANČARSKA ULICADesprimska I. odvojak; Grančarska ulica68.850,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumenatcije za uređivanje javnoprometnih površina na području Gradske četvrti Stenjevec- SOKOLSKA ULICA I CELJSKA ULICASokolska ulica, Celjska ulica59.000,00 knu tijekuDETALJNO
Radovi na rekonstrukciji i uređivanju prometnica i nogostupa na području Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad- AVENIJA DUBROVNIKPješački hodnici u Aveniji Dubrovnik i to: kod Resselove ulice do k.br. 12, od k.br. 12 do Froudeove ulice te od Froudeove ulice do Sigeta412.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete na području Gradske četvrti Stenejvec- SAMOBORSKA CESTASamoborska cesta prema istoku do ulice Marina Tartaglie20.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumenatcije za izgradnju javne rasvjete na području Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad- ULICA SLAVKA ČORA I ULICA BAŠČANSKE PLOČEUlica Slakva Čora prema Turopoljskoj ulici, k.č.br. 1038 k.o. Čehi; Ulica Bašćanske ploče 49 do školskog igrališta, k.č.br. 4229/1 k.o. Blato34.800,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacije za uređivanje nogostupa i prometnica na području Gradske četvrti Brezovica- Prigradska III. odvojak i DrežnikPrigradska III. odvojak: Ulica Drežnik63.900,00 knu tijekuDETALJNO
Radovi na uređivanju sanitarnog čvora u objektu Mjesnog odbora Dobri dolMjesni odbor Dobri dol, Lašćinska cesta 6256.435,80 knu tijekuDETALJNO