aktivnosti grada zagreba

Kliknite četvrt na interaktivnoj karti

aktivnosti grada zagreba

Odaberite četvrt:

Aktivnosti Grada Zagreba

Plan komunalnih aktivnostiLokacija / objektVrijednostStatusOPIS
Uređivanje dječjeg igralištaUlica Milana Ogrizovića 42300.731,00 kn- DETALJNO
Izrada projektne dokumenaciej za zacjevljenje kanala oborinske odvodnje na području Gradske četvrti Brezovica- Gorjanci, Paladinići i ŠiranovićiGorjanci, Paladinići i Širanovići63.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumenaciej za zacjevljenje kanala oborinske odvodnje na području Gradske četvrti Brezovica- Drežnik I. odvojak i Ulica KomariUlica Drežnik I. odvojak, Ulica Komari54.900,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacije za uređivanje javnoprometnih površina i objekata na području Gradske četvrti Podsljeme- Mjesni odbori Šestine, Vidovec i MarkuševecPodručja Mjesnih odbora Šestine, Vidovec i Markuševec66.700,00 knu pripremiDETALJNO
Stručni nadzor nad radovima uređivanja objekata mjesnih samouprava i drugih javnih objekta i površina u Gradskoj četvrti PodsljemePodručje Gradske četvrti Podsljeme27.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumenatcija za uređivanje javnoprometnih površina na području Gradske četvrti Stenjevec- Ulica Antuna Šoljana i mosta na potoku VrapčakuUlica Antuna Šoljana; Most na potoku Vrapčak67.900,00 knu pripremiDETALJNO
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Črna vodaUlica Črna voda 21-31, k.č.br. 15270, 13799/1, 13802, 13803/1 k.o. MARKUŠEVEC175.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacije za uređivanje javnoprometnih površina na području Gradske četvrti Brezovica- Brezovička cesta i Ulica Darka MatešeBrezovička cesta i Ulica Darka Mateše55.000,00 knu pripremiDETALJNO
Radovi na rekonstrukciji prometnice s nogostupom u Dragonožečkoj cestiDragonožečka cesta626.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumentacije za uređivanje javnoprometnih površina i objekata na području Gradske četvrti Podsljeme- NK PrigorjeNK Prigorje, Markuševečka cesta 16030.000,00 knu pripremiDETALJNO
Radovi na sanaciji sanitarnih čvorova i športske dvorane u objektu OŠ "Šestine"Osnovna škola Šestine, Podrebernica 1364.645,00 knu pripremiDETALJNO
Radovi na sanaciji sanitarnih čvorova i športske dvorane u objektu OŠ "Šestine"- nivelirajuća masaOsnovna škola Šestine, Podrebernica 135.270,00 knu pripremiDETALJNO
Radovi na rekonstrukciji prometnice s nogostupom u Golobreškoj uliciDio Golobreške ulice, k.č.br. 4167 k.o. Brezovica173.000,00 knu pripremiDETALJNO
Radovi na izgradnji potpornog zida uz prometnicu u Varaždinskoj cestiVaraždinska cesta49.550,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada troškovnika za uređivanja objekata mjesne samouprave i drugih javnih objekata na području Gradske četvrti SesveteMjesni odbori: Luka, Dobrodol, Šimunčevec, Adamovec i Žerjavinec64.900,00 knu pripremiDETALJNO
Krovopokrivački radovi na objektu Mjesnog odbora LukaObjekt Mjesnog odbora Luka, Ulica Milke Trnine 419.978,00 knu pripremiDETALJNO
Nabava i postavljanje kuhinjskog namještaja u objekte mjesnih odbora na području Gradske četvrti Sesvete - MO VUGROVEC DONJIObjekt Mjesnog odbora Vugrovec Donji, Augusta Šenoe 5149.990,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada troškovnika za uređivanje objekata mjesne samouprave i drugih javnih objekata na području Gradske četvrti Sesvete- OŠ Sesvete, Brestje i LukaOŠ Sesvete, Ivana Gorana Kovačića 19; OŠ Brestje, Potočnica 8; OŠ Luka, Ulica Otona Ivekovića 1635.500,00 knu pripremiDETALJNO
Stručni nadzor nad održavanjem javnoprometnih površina, dječjih igrališta i zelenih površina iz Plana komunalnih akcija Gradske četvrti Podsljeme- Javnoprometne površinePodručje Gradske četvrti Podsljeme9.000,00 knu pripremiDETALJNO
Stručni nadzor nad održavanjem javnoprometnih površina, dječjih igrališta i zelenih površina iz Plana komunalnih akcija Gradske četvrti Podsljeme- Dječja igrališta i zelene površinePodručje Gradske četvrti Podsljeme14.640,00 knu pripremiDETALJNO