aktivnosti grada zagreba

Kliknite četvrt na interaktivnoj karti

aktivnosti grada zagreba

Odaberite četvrt:

Aktivnosti Grada Zagreba

Plan komunalnih aktivnostiLokacija / objektVrijednostStatusOPIS
Plan malih komunalnih akcija Vere Lesjak201.137,85 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Jurja Barakovića206.395,13 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Tomislava Krizmana812.330,11 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Novoselečki odvojak-provedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcijaVranplaninska ulica-u tijekuDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Lelijska ulica-u tijekuDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Ključarići -provedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Temovačka ulica-provedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcijaUlica grada Gualdo Tadino od 2 do 493.072,66 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Lukšićki odvojak 178.513,17 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Vatrogasna ulic116.977,11 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Ulica Milice Mihičić216.174,35 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcijaJablanska ulica98.379,15 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcijaMirkovečka ulica219.493,10 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Ulica Florijana Andrašeca187.035,27 knu tijekuDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Trnsko nogostup 36c-42e1.005.305,18 knprovedenoDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Posedarska ulica kbr.1 do ulice Kralji-u tijekuDETALJNO
Plan malih komunalnih akcijaLukoranska ulica (3. odvojak: kbr. 8f,8g,10,12…)-u tijekuDETALJNO
Plan malih komunalnih akcija Ulica Odranski vijenac od raskrižja sa Šimaginom ulicom do raskrižja s odranskom ulicom-u tijekuDETALJNO
Plan malih komunalnih akcijaI. Kozari putevi -provedenoDETALJNO