Donji grad
Donji grad

Javnoprometne površine

Postava prometnog ogledala
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Petar Zrinski
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine
Lokacija / objekt
križanje Primorska - Klaićeva
Vrijednost projekta
2.486,20 kn
Završetak radova
31.12.2020.