Donji grad
Donji grad

Javnoprometne površine i objekti

Asfaltiranje nogostupa, zapadna strana
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Mimara
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine i objekti
Lokacija / objekt
Trg Marka Marulića
Vrijednost projekta
241.009,37 kn
Završetak radova
31.12.2020.