Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Odvodnja otpadnih voda

Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u Ulici Žuti breg na području Gradske četvrti Gornja Dubrava
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Gornja Dubrava
Izvršenje usluge izrade projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u Ulici Žuti breg
Plan komunalnih aktivnosti
Odvodnja otpadnih voda
Lokacija / objekt
Ulica Žuti breg
Vrijednost projekta
34.000,00 kn
Završetak radova
25.03.2021.