Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Radovi na sanaciji paviljona u Gradu mladih u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Granešina
Izvođenje radova na sanaciji paviljona u Gradu mladih, Aleja hrvatske mladeži 19
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Grad mladih, Aleja hrvatske mladeži 19
Vrijednost projekta
47.961,00 kn
Završetak radova
29.10.2020.