Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Javnoprometne površine i objekti

Izrada projektne dokumentacije za uređivanje parkirališta u Granešini na području Gradske četvrti Gornja Dubrava
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Granešina
Izvršenje usluge izrade projektne dokumentacije za uređivanje parkirališta u Granešini, k.č. 8804 k.o. Granešina nova
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine i objekti
Lokacija / objekt
Vrijednost projekta
34.200,00 kn
Završetak radova
13.05.2021.