Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Odvodnja otpadnih voda

Izgradnja javnog kanala u Ulici Pukleki
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Dankovec
Izvođenje radova na izgradnji javnog kanala u Ulici Pukleki, k.č.br. 8263 k.o. Čučerje
Plan komunalnih aktivnosti
Odvodnja otpadnih voda
Lokacija / objekt
Ulica Pukleki
Vrijednost projekta
389.190,55 kn
Završetak radova
12.01.2022.