Donji grad
Donji grad

Sanacija objekta Mjesnog odbora August Šenoa nakon potresa
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: August Šenoa
Sanacija objekta Mjesnog odbora August Šenoa nakon potresa na području Gradske četvrti Donji grad
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Mjesni odbor August Šenoa, Ulica Pavla Hatza 8
Vrijednost projekta
40.390,00 kn
Završetak radova
10.10.2020.