Sesvete
Sesvete

Javnoprometne površine

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređivanje prometnica sa nogostupom na području Gradske četvrti Sesvete- SELNIČKA ULICA
  • Gradska četvrt: Sesvete
  • Mjesni odbor: Sesvetska Selnica
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređivanje prometnica sa nogostupom na području Gradske četvrti Sesvete- SELNIČKA ULICA
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine
Lokacija / objekt
Selnička ulica od k.br. 70 do k.br. 90
Vrijednost projekta
24.000,00 kn
Završetak radova