Maksimir
Maksimir

Prostori mjesne samouprave

Radovi na uređivanju objekta Mjesnog odbora Maksimir
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Maksimir
Radovi na uređivanju objekta Mjesnog odbora Maksimir
Plan komunalnih aktivnosti
Prostori mjesne samouprave
Lokacija / objekt
Objekt Mjesnog odbora Maksimir, Barutanski breg 5
Vrijednost projekta
85.000,00 kn
Završetak radova