Maksimir
Maksimir

Drugi javni objekti i površine

Radovi na uređivanju školskog igrališta Područne škole Kozjak
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Kozjak
Radovi na uređivanju školskog igrališta Područne škole Kozjak
Plan komunalnih aktivnosti
Drugi javni objekti i površine
Lokacija / objekt
Područna škola Kozjak, Kozjak 27
Vrijednost projekta
422.420,00 kn
Završetak radova