Maksimir
Maksimir

Drugi javni objekti i površine

Radovi na uređivanju pomoćnog objekta i drenaže kod DVD-a Bukovac
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Bukovac
Radovi na uređivanju pomoćnog objekta i drenaže kod DVD-a Bukovac
Plan komunalnih aktivnosti
Drugi javni objekti i površine
Lokacija / objekt
DVD Bukovac
Vrijednost projekta
33.770,00 kn
Završetak radova