Maksimir
Maksimir

Javnoprometne površine

Izrada projektne dokumentacije za uređivanje javnoprometnih površina na području Gradske četvrti Maksimir- HEGEDUŠIĆEVA, A.A. AUGUSTINČIĆA, ŠEFEROVA I RADAUŠEVA
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Maksimirska naselja
Izrada projektne dokumentacije za uređivanje javnoprometnih površina na području Gradske četvrti Maksimir- HEGEDUŠIĆEVA, A.A. AUGUSTINČIĆA, ŠEFEROVA I RADAUŠEVA
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine
Lokacija / objekt
Plato na lokaciji Hegedušićeva- Aleja Augusta Augustinčića - Šeferova- Radauševa
Vrijednost projekta
33.000,00 kn
Završetak radova