Donji grad
Donji grad

Javnoprometne površine i objekti

Uređenje i asfaltiranje platoa
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Petar Krešimir IV.
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine i objekti
Lokacija / objekt
Branimirova tržnica-istočna strana
Vrijednost projekta
321.865,40 kn
Završetak radova
31.12.2022.