Donji grad
Donji grad

Dječja igrališta i zelene površine

Izrada projekta
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Pavao Šubić
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Martićeva ulica, između Derenčinove i Šubićeve ulice
Vrijednost projekta
5.000,00 kn
Završetak radova
31.12.2022.