Donji grad
Donji grad

Dječja igrališta i zelene površine

Izrada projektne dokumentacije
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Mimara
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića
Vrijednost projekta
8.000,00 kn
Završetak radova
31.12.2022.